Ime podjetja
Porsche Inter Auto d.o.o
Podružnica Porsche Maribor
Sedež podjetja
Šentiljska c. 128a
2000 Maribor
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 65 40 300
Faks:
+386 2 65 40 317
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice