Ime podjetja
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
podružnica Porsche Maribor
Sedež podjetja
Šentiljska c. 128a
SLO-2000 Maribor
Pravna oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Telefon:
(+386) 2 65 40 300
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Okrožno sodišče Ljubljana
Številka DVR
1453831001
ID za DDV
76104672
Povezava banke
UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Številka banke
Številka računa
IBAN:
SI56290000055039306